ASCII Picture Quiz 3

1 Conversation


, ; , .-'"""'-. , ; ,
\\|/ .' '. \|//
\-;-/ \-;-/
// ; ; \\
//__; :. .; ;__\\
`-----\'.'-.....-'.'/-----'
'.'.-.-,_.'.'
jgs '( (..-'
'-'

If you're not sick of Ascii picture quizzes by now, then you're in luck - here's another one!

Below, you will find ten pictures of musicians, hard at work making sweet music on their instruments of choice. Each picture has been rendered into ascii characters. All you have to do is identify the instruments, but you can award yourself double points if you can name the musicians, too!

If you get stuck, you might find it helps to squint a bit, or to look at the screen from a distance.

The answers will appear in a future issue of the Post. Good luck!

Picture 1

888888OOOOOOOOZZZ$$$$77II=NNNN$~????+++=~=~~~::::::,:,,,,:::
888888OOOOOZZZZ$$$$$$7I+INNNDDNNZOOZ==~~~~:::::,,,,,,,,,,,,,
8888OOOOOOZZZZ$$$$$$7I:=NNNNND8DNNOZD~~~:::::,,,,,,,,,......
8888OOOOOOZZZZ$$$$77ZZ8ZN8$7?=+++???Z+~:::::,,,,,,,.........
O88OOOOOZZZZZZ$$$7778+D$~===~===++?I7O:::::,,,,,,,..........
O8OOOOOOOZZZZ$$$$77IOZO?~=========??IO::::::,,,,,,..........
OOOOOOOOZZZZ$$$$7II?$8I?===+=~=+==+?IO:::::,,,,,,,..........
OOOOOZZZZZ$$$777II?+8O?+=~=====++IO$$OD:::::,,,,,,..........
OOOOZZZ$$$$$77I??++==I+~~=?7Z8?++O7OZ8$:::::,,,,,,..........
OOZZZ$$$$77II??+++==++~~=I=??7+==O+==+Z::::,,,,,,,..........
ZZZZ$777II??+++=====+=~~~~==+====?7+=+O::::,,,,,,,..........
Z$$777I??+++=====~~~~~+==~=~+$++==OZ=?O:::,,,,,,,,..........
$77II?+++========~~~~+I=~=++Z===8DDD?Z7::::,,,,,,...........
7I??+++============~~~~+=+?77?+===?8DI::::,,,,,,............
I?++===========~~~~~~~~=+?I7?++?:I?OON::::,,,,,,............
++==========~~~~~~~~~~~~+?77??I77ZDDDD8=::,,,,,,............
===========~~~~~~~~~~~=I7+????+===+Z8ZND$~,,,,,,............
==~~~=======~~~~~~=??O$8$??I7ZZ$$ZD88MNN$??=::,,,,..........
=~~~~~~~~~~~=++I$77ZOZ88O+I??IINNDD87NN8$7O7++=~:,,.........
~~~~~~~~~~~7IZOZO8OO8OD8O=:?I$$77,~~ZOO8Z$7$7?I?+==::,:.....
~~~~~~~~~~?8O8O888O8O8D8ZO~:NM8::~+$ZO$Z$$IZ$7$ZZI?+=~=$....
~~~~~~~~~~O8OOOOOO8OOD88ZN=N8DM~~=~7OZZ$Z$ZZ7$77777?I?IO=...
~::~~~~~~?DOO8OOO8OZO88O$D~8ZDN~~:7ZZ7ZZZ7$$8$II7$I??I$Z+...
~::~~~~~=88OZ8ZOZOZO8OOZZO:NNMN:::ZZ$OZZZ7ZZDZ$OI?7$??IZ:...
~~~~~~~~OOOO88OO8OOOOOOZ88?NO$DN:NO7ZZOZZOZZIIZ7$I77I$$N$...
~~~~~~~?OD8ODOO8DOOOZOOO$ZMMNN8ZD8ZZ$ZZZZ$ZZ$$$7O7$$IO7$$...
~~~~~~:8ODODN88D88OOO8OZOZMMNMNNDOO$ZZ$O7ZZ$Z877$$7ZZII$I~..
~~~~~:IOOZNDNOOONOOOOOO8$ONMNMN8DOZ$$7OZO$Z$O$77Z$7$OO7Z7$..
:::::Z88OD8DND8ZDO88OO8OZ$NDNMDD8ZO$OZ7$$7$DOZ7ZO$Z8$Z7$NZ.,
::::=OOZ$Z8DOMN88DDZ8OOOOZ8ONN88OZ$$ZZOZZ$DZO$$8OZ8O$IOOOI:,
::~~Z88ZZO88NMNNMNNNOZOOO$OO8D88ZZZO$OOZZNOZ8$ZDD$$7ZZZI$D7,
:~$$OO8Z$Z888MNNMMNM8OZZOZDDDDDDO$8OOZZONOZ$O78D$88+$I8DOO=.
:$ZO$Z$OOZDNZI$8DDO8NZZ$OZ8MNNDOZO$ZZZONOOO88ODN$I7$7777II:,
OD8$8ZOZZI~:::::~8O8NDZOZODND8O8ZZO8O$NZOOZ8ODDNZI777777?7Z,
8Z8888ZON:::::::,:8O$ND$Z$NNNNNZ8=:~~8D8ZZ$OOD$+ZOIII7IZZ$7,
O8OZN8DN~~::::~:~,NMOMDNZ8NNMZDOZOZ7?=ZOZONNZ$$N$OO$?7I$$ZI?
8888DDN+~~::~:~~~IOZZ8?=NDDNNDN??NNONNNNNN8MNNNN7Z$Z$OII7II8
?7$O888O+~::~~~=+=~+?IONNMMN88++?=7ZNNMMMNMMNNNNOO$77$INO$$Z
$ZZOZZ8:=7+?+I+=+?ZNNNNM8NNMI+=?I==?=NNO7NNMN8$DO$87??87IIIO
8ZZZZD,+?I77$?????++?7I$ZNM=?=Z7IO8O88D8NNNN8N8MNZ$8ZI$7IOD$
8OOOO8,7III7$I++?+?DDDDDN$M+II$7DZ7?DZZ88DOZNNNDNNNNMMDDDDDN
DDOZ88=I$I$$I$$$7777?IMMMMMDZ$NDOIZ?I8NNNDD?MNNNNNMDDNNNNNNN
N8O88D=NNO888O????===7MMMMMMMMMDONDNNNNMNMN=8OOZ8ODNNNNNNNDN
DO8Z8MNN$8MN87II7?ODDMMMMMMMMMMDMN8NNMNMNM=?DOOOOO88O$ZDNNND
:=88ZNND$MN7::8DOZ7?NNMMMMMMDO8ZMNDNMND??ZIZD8OOODN8DO8D8DNN
,,:NZND+NN::,:N$DDMMNMMMMMM8ZDDD8DNDDMM8MNMODN8DNDND88DN8DD~
:,,,Z8+,,M8ONMMN?INMMNMMMM888O88O8NN88OONN$NDDD88DNMNNNNNMD:
::::,:,,,~NMNMNMMNMMM78D8OOOZOOO888NNN88NNODNNNNNNNNNNNND:~:
,,,,,,,,$88DD8$ZZNNOOZZOZZZZOOZODN8DDD8D88NNNNNNMNNNND8~~~~~

Picture 2

DDD8DD8D8DDD888DD888NM.,.MDDDNNNDDDNDDDDNNNNNNNNNNNNNDNNNNDM
DDDDDD8DDD8D88N?D8+NNM$:NND88NNN88DDD8DNNNNNNNNNDNNNNNNNNNNM
DDDD888DD8888DDDDN8ONM~8N888ONNN88OOZ$ZDDDDDDDDNNNNNNNNNNNNM
DDD88D8D8O888NODNNMND7?MNODO88NND8?I??I+8DDDNDDDNNNNNNNNNNNM
DD888D8D88888~DNNDNN,?OD888OONDDM??????I??OZDDDDDDDDNNNNNNNM
88DO88D88O88OD8NDNI~,=+NO88O8OOONO7$8O8$=77ZOD8DDDDDDNDNNNNM
D888888OOO8878DDD87:Z?=M888O8DDD8:N$MNNZ:77$O888DDDDDDNDNNDM
O88OOOO8ZO8+DON8N+$:~Z=?8O88NNNINN=~=OMNMN8Z$DD8DDDDDDDDDNNM
ZO8ZONZZZZ8O88DZNINO,7N~?888NMMID8NZZ=:~=?II78D88DDDDDDDDDNM
OOOOOO$Z$O7OONNDZMDN7+NIDO8ONZI?DNNNMN~=,:+I7ZDD8D8DDDDDDDDM
OOZZD$$$$O8NONO+??:O7~?8~OOONO$$7NMI=:=:++77$OD88N8DD88D8DDM
OZ$ZO777$ZD7DNNOI?$I~IO$?7OONNDZNMN:MNNZI777OI:D8D8D888D8DDM
Z$$O7I$7+DNN8$ZDNO88$?==+??$NMMMDMMM+:=$OZOZZN7I8D8D888D8DDM
Z$7DIIIZONI?NNDZONNNNNNND7I?IIZNMNNNNDDNDDDNO8I$8D8D888D8DDM
Z7$Z$$$78O8NNODNNNNNNNNNNNNDO$7?+OMZ~IONDNN888:88D88D88DD88M
DDDDNDDDDNNI$NNNNO$7II7ZODNNNNZ$77=88DZ888Z$ZO8OODD8D88D88DM
DDNNNDDD8OZ$8Z77$OD8Z$ZO$77II7$Z$Z8ON?ZN$ZZOZO8OO8DOD88888DM
DDDN8OZOOZOZZDDNNNNNNNNNNNN8O$7I?++$7DD+NN?$NZ8OO88O8888888M
?I77$$77ZNNNNNNNNNNDZI$DNNNNND8$ZZ$ZZ8Z8MNNN8O8OO8DZ88OO8OOM
=78D8D8DNNNDO7I777$O8O$77I7ODNNDO8D8ZZNMMN++=++?O8DOOD8O88OM
DDD8:NNN$=+O888DNNNMNNNNN8ZZ$7$$7$ZZOZ7+++?I?+?+++??++++++?M
D888DDNNDODNNNNNNNN88NMNNMN8OZZZZZODOZ7+=+++++???+????+?+?IM
NDD8:$NNNNNNNNNNNNI=?$8MMNNNNNNDDDOZZ$7$????????III7II??IIIM
DDDD$ODNDODNNNNNMNI7MDIIINNNNNNNNNN8ZOOZ7??+???+?I?II7II7I?M
DDD$Z~DNNDNNNNND:?O$?IZ7ODNNNNNNNNNN8D88$7I7+????I???II7777M
MMMNMMMMMMMMMMMNMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Picture 3

MMMMNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDD88888888888888888888D8DDDDDDDDDDDD
MMMNNNNNNNDNNNDDDDDDDDD8888888888888888O88888888888DDDDDDDDD
NMNNNNNNNNNDDDDDDDDDD888OOOOOOO88888OOO888888888888D88DDDDDD
NNNNNNNNNDDDDDDDDDD88888OOOOOOOOOOOOOOOOOOO888888888888DDDDD
NNNNNNNNDDDDD888888888OOOOOZZOOOOOOOOOOOOO888888888888888DDD
NNNDDNNDDDD8888888OO8OOOZOZZZZZZOZZZZZOOOO88888888888888888D
DNNDDDDDD8888888OOOOOZDMMMNZZOZZOZZZZZOOOOO88888888888888888
NNDDDDDD88888O8OOZMMMMMMMMZMMMMMNZOZZZZZOOO88888888888888888
NDDD8888888888O8MMMMMMMMM$OMMMDMMMZZZZZZZZOOO8888888888888DD
DDDD88888888888IMDMMMM8$7=$8MMMMMMNZZZZZZZOOO888888888D8DDDD
DDDDD8888DD8888OMNMD7+~~~~~~=$NMMMM8ZZZZZZOOO888888888DDDDDD
DDDDDDD8DDDDD8DMDN+~,,,:::~==?8MMMMMZZZZZZZOO888888888DDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDD+~=:,,,,::~~~+IODMMMMZ$Z$ZZZZOOOO888888888888
DDDDDDDDDDDDDD8+=~:::,,::~~=?$D8MMMM$$$$$$$ZZOOO88888OOOOO88
DDDDDDDDDDDDDD8+=~:,~::.~==+=+8MNMMZM$$$$$$ZZZOOOOOOOOOOOOOO
DDDDDDDDDDDDDD8+::,:=~,~$$$==~=+NMM~+OZZ$$$ZZOOOOOOOOOOOOOOO
DDDDDDDD8DDDDDNI~:,~:II+?~===~:+$8?,IOOZOZZZOOOOOOZZZZZOOOOO
DD88888888DDDD8MN$+:~=77?OMO+:~~?O$+OOOOOOOOOOOOZOZZZOZOOOOO
DD8888888DDDDDDNO?$7:=~?=~$:,,=+7O~?888OOOO888888OOOOOOOOOOO
D8888888DDDDDDDDD8~$+~::,?:.:~?77ZNN888888DDDDD888OOOOOOOOOO
888888888DDDDDDDD8Z7I~=~:..,~=+I7OD8 DDDDDDDNNDD8888OOOOOOOO
8888888888DDDDDDDDO+7.~=7:::~=??7OOO.~DNNNNNNNNNDDD8888OOOOO
88OOO88888DD88DD8D8D?DD=~==+=+7?$OZZ.,~D?DNMMNNNNNDDD8888OO8
888OO88888DD~:~7D888D$7+?IZOO$7?$8Z..,,: ..,,,MNNMNDD8888888
888OO88888888DN7~?:7~~===I$M7+77M? ..,.. .~..~~,:::::,~?8D8
8888O88888888888MNN$+I~?I+=7$$8M......,...,..:,,,::::=?.,,~:
888888O$OO888DN+NNMNO7$+~+=?IZZ$O.. . ,..,~,,~~:,,,~:~~,:,::
888888+=$+:I8?OMMNMMMMZ?++=+?I7?$Z8 ,,:~~,,::~::,::,:~~:::::
888888Z~IIIZ?~:++7IZI8N=::~~~~==+I, ......,,:~~:::~::::~===
888888D8ND7II=+==++====D8+::~~==++. ....,,::,,,,,,,~==~::~~
8888D8DDDDOONMMDO8I?~::::?MN$I+=?I ....,.,,:,,,,,,,,:::~~~~~
DD888DDDDD8OZNMMMMMND$7I==$7MMMMMM:....,.,:,,,,,,,,:,:~~~~~~
888DDDDDNN~$NDDDDMNNNND7?=?7MMMMMN.. Z.,,:.::,..~=7Z8=,,~~~~
DDDDDNNNN7=+:===,??7OO8I?+?$MMMMM8Z,:ZIZ=~ZMMMMMN77I+=~++IZ=
DDDDNNNNM,::~::,~,...,ZI?IZDMMNNNI..,+NNNMMMMMNMMMMMMMMMMMMM
DDDNNNNNI:~:~::,,,..~. 7?$8O.MNNNN...:NNMNMMMMNMMMMMMMMMM$=?
DDNNNNNN~:=~=:::,:,=,.,.Z8O,=MNNNM...:DODDNNNNDNNMMMMMMMMMMM
NNNNNNNN:=~~~~=:::=~,,.:. D.NMNMNN...,=,,:~~==::+7MMMMMMMMMM
NNNNNNNM=+~=+~:~:=:,,,.:~.:,MMMMMM+,..:,,::,,,,:=+8ZDMMMMMMM
NNNNNNNI+=++=~:=~:,:,,..~ODMMMMMMND,,.,,:,:,,,,:=I+~~NDMMMMM
NNNNNMM?==~~O===:,~:,.,.,7MMMMMMMMM,,:,,~,:,,,::I?==$I=MMMMM
NNNNNM8?~~7:=?+~+:~,,:~$,MMMMMMMMMM,::,:~,:,,,~~O==Z8?~MMMMM
NNNMMM~===~=::~?~:~=,.~ZOMMMMMMMMMM~:,:~~,:,::~=O=+M=~?MMMMM
NNNNN?:~:~~+?~:::,,::MM=MMMMMMMMMMM=:,~+~:::::=?7+=Z??=MMMMM
NNNNM+:~?=+=+:::::,,:M7MMMMMMMMMMMM=::+=~::::~+II==?ZI+MMMMM
NNNNMN=I?=+==~~:::,,MOMMMMMMMMMMMMM~:~+=~~~~:=?I+==+DIDMMMMM
NNNMNM?=+=++=?~~:::MIMMMMMMMMMMMMMM~~??+~~:~~+I$++?~D:DDMMMM
NMMNMN+~:=~==+?=~~~NMM+MMMMMMMMMMMM=???=~~~~=8I7+?+=D?DDDDDM
MMMMMMM::+~??+O?7M7N?+MMMMMMMMMMMMM~II?~===+=$$I=~++8DDDMDDM
MMMMMMMM?7~Z$$?I8M?,+M?MMMMMMMMMMMM??I?+++=IZ7?O=+=$MDDDDDDM
MMMMMMMMMM7+Z7$$$+:8M$~MMMMMMMMMMMM??I7I+7III7ID+=+IDMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMM8O$NMM7::+MMMMMMMMMMIII???+++I7?I8==DZMDDDMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMMD~~~:~~MMMMMMMM7Z87II?7ZZ?I?78==~DMMMMMMMM

Picture 4

OZOZZOZOZOOOOOOOOOO8O88O8OOZO8OO8O8OOO8O8OOO8O88OOO88O8OOOO8
OOOOOZZZZOZOZOOZOO8OOZ8OOZODDOOOOOOOOO8OO88888888888DDOO88O8
OZZOZZO8OZOOOZOOOOOZZ7MMNMNNMMMOOOOOO888888D888D88D8888ODOO8
OOZO$ZZZOZOZOOOOZZZ8MMMMNMMMMNMMOOOO8O88888D8DD8888888888888
$ZZ$ZZZZZ$ZZZZZZZ$NMNNNMNMMMNMNMDOOO8O8Z88888DD8D8888888888O
ZZZOZZZ$Z$ZZZZZZZ7MMMMMNMNMMMMMMM$NMNOO8888888DDDDDOD88D8888
ZZZZZOZOZZ$Z$ZZZZ$NNNMMMMNNMNMMMMMMM888D888D8DNDDNND888O88O8
ZOZOZOOOZZZ$$ZZZ$Z7MNMNMMNMMNMDMZ,DOO8D88DDND8DDNDDDN8D88888
ZZZZOOZZZ$$ZZ$ZZOZZMNMNMN8N$NO~7MMMD88888DDDNDDD88NDDND8D888
$ZZOZOZZ$ZZZOZZZ$MNNMMN8+=+=$+~++NDOO88DDDNNDNNDDDNDDD8DDD88
Z$$ZZZZ$ZZ$ZZZZZ$MNI$IM7~~~=~~+~+~DO888D8DDDDDDDDDND8DDDDD88
ZZZZOZZZZOZOOZO8OOO8~7~=~~~~~++$7:D88D8DDNDNDNNDNNNNDNDDD88D
$ZZZZZZZZZZZZZOZOO8OOO=~~=~~IZ,$8:Z88DDDDDNNNNNNNMNNNNNDND88
$ZZZ$ZZZZZZOZZOOZZOZON:~~===~?O7ONM OZ7MNNDNNNNMMMNNNNNDD88D
$$ZZZZZZ$ZZZZZZZOZZZOO~~~+=+I7O~MOZ~~=7~==DNNNMNMMMNNDDNDDDD
7$$7ZZZ$ZZ$ZZZ$ZOZOOO8:~++I7$Z7$O:~=~~=~D7~:8NNNNNNNNNN8D8DD
$7$7$7ZZZZ$$$$ZZZZOOO,:::Z7$$$8,~:::~+=~+=?Z~+NNNMNNNNNDDDDD
777777$7$7$Z$$$$ZZZON8::::::=+I~:~~~::::M???D~NNNMNNDNDNDDD8
=+???I?7II7$$~+$+M?O$=?O,,7NNN+~~~~+M888N$MNM.=NNDNDNNNDDNDD
~==+++?II,::::::?INMMOMD,=:INO=~:=M77$8=8$MNI7NM.N7:$N88888D
~~~~==~=::::::~:~,NMZ$DZ8~=?7=====7Z=$~~:.~8MNNM=NNNNN=888D8
~:~~~~=~~:::::::::INZ8NZ.::~:~~~=O+?.NM:~::~~$OINNNNNNN8D8D8
:~~~:=~::::~::~:::M.:,::::~~~~II ZZ7DND~~~~~~:,NNNNNNNN88OD8
:::~~:~::~::::::~,:,:::::::I+7M,,MMDNNMM~~~~~~?NNNNNNNM,D888
~:::~::::::~::::::::::::::::IDD~,NDM,DNN,I~I:~=$DNNMDM::,OOO
:~~~~:~::::::::::::::::::::~,$D8:::=M:DNMD+~:=:~:~+.DD:::OOO
:~:::~~:::::::::::::::::~:MMN+DN8O877NMDNNI~$:~:=:~:~$Z::ZZO
~~~:~~~~::::~~~:::~:::::$8MNNII+M$N87+~$NN=I7=:=~~~==:,::OOZ
~~~~:~~:::::::::~:~~~:ONMMO$M8MM?M.IDO$ZOIZI?=~~~~:+?:,$OMZZ
:~~~~~=~~~=::::~~:~,IDDMMN7~N7M$:~MN,7+$O77777:=~:~:$Z$$ZZZZ
:~~=~~~=~~=~::,D8NNNNNNOZ$7D8Z~,8?I=M=$Z8?7777$77777$$$$7$$$
:~~:~~=~~~~~MZMDMNMNNNM??+$=~77?M8.Z+MNZOII77I77I7$777$$$$$$
~~~~~~~~~~~~,O7ZD8NM8NN~?:O$~NNDDM?M~7$OO?III7III$7777$$$$$$
:~~~~~~~~~~~:NZZ8ZDMODN~:~MDMONMZNN8ZN$NN?IIIIII7III7$7$$$7$
:~~~~~~~~~~~~7OMNZ8MZZ?++?MN$MMM?$M7M?ZZO7II77I77I77777$7$7I
~~~~~~~~~~=~~=OO7O$M7I7+?7NOZMMM?$NIN=$$O7I??77III7I77777$77
:~~~~~~~~~~~~~:DDMONZ7+I$87:$MNMI?$=8=$OZIII?I7III7I77I77II7
:~~~~~~~~~~~==:8O$ND=+~Z8M?+ZMMM~+7~8?7I7Z??II?I7III7777777I
~~~:~~~~~~~~~=~8Z+IO=+~MMM~~$NDMZ8D=DZO+787II7?7I7I?II77777I
:~~:~~~:~~~~~~IO$8?=I$ZDO7+7DD78DNMOD?OIZD?IIIIIII7IIII77I7I
~~~:~~~~~~~~~.MNMMMMNNNNNMNNNMNNNNNNNNMNNN??I?I?III7IIIII777
~~~~~~~~~~~~:NNNNNNNNNMNMMNNNMMNNMNNNMNNNNI??7I7IIIIIII777II
:~~:~~~~~~~~:NNNNNNNNNMNDNNNNMNNNMMNNNNNNNN+I7II7III7III777I
:=~~::~:~~~~,NMNNNMMMNMNNNMMNNNNNMNNNNNNNNNM=IIIIIIII7II77II
~~~~~~~~~~~~MMMNMNMNMMMMMMNMNNMMMNNNMNNNNMN8?II?IIII7I7IIIII
~~~~~~~~~:~~MNNMMNNNNNNNNMNMMNMNNMNNMNNNNNNO?II777II7I7IIIII
~~=~~~~~~~~~NMNNMNMMMNMMNNMNMNNNNNNNNNNNNNNN?I77IIIIIIII7777
~==~~=~~~~~~MNNNNNNNNNMNMNNMNNNNNNNNNNNNNNNND?7I?7II7I7III?I

Picture 5

MMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDMMMMMMMMMZ
MMMMMMMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8NON+ MMMMMMM$
MMMMMMMMNNO8OON8MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN?=N8? . :8MMMMM$
MMMMMMMMDOONONM78DZDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM$.87ZD$I =MMMMM7
MMMMMMN$O8NOOMDMZNND8OMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDM7$OOODNMMMMMMI
MMMMM7DD88NN88ZDDNDNO8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM8+$M$I78:MMMMMM?
MMMMMDMD8D8DMO7I7+ODNDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8ODMMD,=MMMMMMM+
MMMMMDMDNNN7N8?::,=??MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDZ7MMMMMMMMMMMMM+
MMMMMMMIODNOZ7=~==++7$MMNMMMMMMMMMMMMMMMMD+I$MMMMMMMMMMMMMM=
MMMMNM~NMZNO?ZI+?~=I?OMNNNNMMMMMMMMMMNMM8+8MMMMMMMMMMMMMMMM=
MMMNNNI+7I?7?+?NMNNDN=NNNNNNNNNNNNMNNMMNZ$MMMMMMMMMMMMMMMMM=
MMMNNN$I??IO?~~~O+=7ONNNNNNNMNNNNMMNNM:$ONMMMMMMMMMMMMMMMMM=
MMMNNO$+77$ZI.,~=Z:~=NNNNNNNDMNNMNMMN 8MMMMMMMMMMMMMMMMMMM=
MMMM.ZZI7I+?$$$7$IO8??NNNNN~=I~:+~.M.+MMMMNNNNMMMMMMMMMMMMM=
MMN...7ZO8ZO7OODZ:.:DINNNN~??I+$8MMDONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=
$N+.. ..8DD888D$$?ZDONM+,7I+?ONMM+O8~NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
~:: .. MNN7ZNNN8OO MNNN7$O?I=78MMMDD DOOMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
=,.,.,,....D,:N8+=NM.,. $III7M?IMNM=?+MZMMO.MMMMMMMMMMMMMMM+
+::~Z.,,.......... M,,.I?7IZ8NNMDNDD$+INMMMM$MMMMMMMMMMMMMM?
7$?:=.,N.......,.:. .,?=:~NO$:=MMMMNDMDZD$.MOMMMMMMMMMMMMMM?
~,,,$+::. ,.....,.,..,+7IN..MNO:NOMNNM88OD=$MMMMMMMMMMMMMMM?
~~:::~?:?,,~.,,,.,,,.:,IO,...MD=D?MNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM?
=~:~:,,,.,:,,.,,.,,:,,: :,,..,NNMNMNONMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
=+:~=~,~,.:,,,:~::,,:~,:$~:,,. ?NM~:D$MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
+=~==::=~=:,:~~::~:::::~.+?+:,.8O8M8MNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
?=I=~:=~~+,:=+~~?~M+=N8I$D7$7=MDOOZZMI$NMMMMMMMMMMMMMMMMMMM+
II++~~~~~===?=~$++O8OZ?II$$7I?DDD8ZOZ8$NMMMMMMMMMMMMMMMMMMM=

Picture 6

D8M,,NNDNNMN$III?+:.~=?8M+++=+7Z77++77MDMDZ$MMM$II+=IIMMM8+.
ZMNZDN88NND?D?~~=+NMMMM+,:~$?777I$$8I7$MMMMNMMMMNM7I7MM?II+.
NMMDDDNM88DNN8~==++=MO8ND8O$7.7Z7Z$Z$$77MMNNMMMMOII7MN$77I=.
NMMMMM8?.MMDOZ==~~=?MDNDNMM8D$:,,:++I??+MMDDMMMMMMMMMMMMMMO.
NMMMMMMNZMD8Z7I=~+7$:MMMMN88OZ=~..~~+++MDNMMNMMMMNMMM8DMMMO.
NMMMMMOONZMM???~~:=+=IMMNMOZ$7?=~...++NO?778NDM8+78M,,NNNMO.
DMMMM8$$Z7INO++++??+$O888OZ$7I?,~~,.8II:~~?:MMMMMMMM:=Z$$8O.
N$$Z88O$M+:D$???7???+7N8O8OZ$7+,:~M?===::::::MMMMMNDMMMM8NZ.
ZD.ZMNNZDM.I??+?I$ONNMMMMOMMMMMMM$++=::,:,:::+MMM78M8MMMDDO.
NDN88,.O~~+~???+?ZMMNMMMMNMNMMMMD==~,~=+~:,,,OI:,:~II+.NMMO.
NMMMMMO~~~::~~~==O=NNMNMMMN8MMMNO:,,:~=~~::.=,,,,,::::NOMM8.
NMMMMM==~~:::::,=+MMMMMMMMNOMMMNI,,,,,,.,.N?,.,~~==::=~II:~.
NMMMM===~=~~~~:::~~MMMMNNMM8MMNMMDI.:,,M.O~...:==~:,M+:::,..
NMM88++=+=+===~:~7:=MZ+7+=~7==8MM8MD$77I?D?,.,,,,.7?,,,,:...
M7DD7I+++?++=~~~:~==+++??IID===+DNMDDZZ$7$7N$~~ZID?,,:::,,8.
$ZOOI???7++++=~==+?=+IO?~+:~::::,NMMMM8$?77?$8?+O,:,,,,NMM8.
$$$ZI?+II++?+===~=+=?::~~~~~,,:NNMMNMMMM8NNMMMM7$DZ.$MMMMMO.
OO$O7I+I7??I+=+==~===:~:,,~+?DN$NDMMMMMMN:==~:=ZZIMMMMMMMM8.
NZ8=7I$+II$??====~~==DMN,MDIOMD$OMMMNM=..,,,,,:$MMMMMMMMMMO.
NOMMN7I+?7III+==+=:~~O?IO?ON~I?7ODMM=..,:~::,$OMMMMMMMMMMMO.
NDZ$MII7+?77?I+=++~::~?=~~~~:=?$ONM...:~=,:I7MMMMMMMMMMM~$+.
NDZZZ$?I7??$7I+=====::,=Z=I++=~$O8Z:,...,,7IMMMMMMMMMMN$$II
MNMZZII??$??77I+===~==:?I7777I?=I7MI,:..,$?MMMMMMMMMMMO$NDO.
NMMZO?DI7II$77D?++?=Z$$$ZZZOO7=?ZMNMMNMM7?MMMMMM?7?$M8$77OI.
NMOOMZ77$II+?$7I?+NMD88DI+?IMMMMMMMMNMNIIMMMMMMN=~+=MZ$ZZ7I.
NMMMNNMN8$Z?OD$$?$$$7I$?I~+~:~~:~MMDMNZZMMMMMMMMMNDMMDNDNM7.

Picture 7

===+++++++?++?+++++?+++++++?++++++?+++++++++=+==========~~~~
=+++++++++++++++++++++++++?++++++++?++++++===+=====$+~===~~~
=+=++++++?++++++++++++++?++?++??+++?++++=++=+=+======?~,,~=~
=++++++++++++??+++++++?++???+?+???++++++++++++===8O==,,II+$~
++=++++++++++????+++????+??++???+?++++++++++=======I,+II7D:~
++++++++++++???+++?+????++???++?+++++??++++=+++Z8==,7I7$Z~~~
++++=++++++++???++?+++??+??+???+?+++?++=+++======::7+$$?~~~~
++++++++++?+++++??+?+????+?+?++++?++++++=+=====~,:,$IO~~~~~~
++++++++++++++??+?+????+?++?++++++++++++++Z7===I=+,~,~~~~~~~
==+++++++++++??+?+++?+++??+++++++++++=+=====O=.:Z.:,+~~~~~~~
==++=+++++++??Z8Z88ZI++?+++++++++++++==O8===,,$$I$:~~~~~~~~~
==+=++++++++88D8$O8$NO+++++++++++++++====$=Z7Z7II,~~~~~~~~~~
=+++++=++=+I8NO?,,,~+N7?++++++++++==++D7=?ZZ+$7,7~~~~~~~~~~~
==+===+++++DDD$=~::::ND++++++++=++===Z==,$~Z$7,+~=~~~~~~~~~~
=+===++++++D8NO$???D=:Z$+?+++=++++=+Z==~+$$$+,===~~~~~~~~~~~
=+===+++++?8NN88D8,,,:~O++++++++++O7==OO$=7ZI=~~~~~~~~~~~~~~
===++++++?$8NDNO+?Z=:==N$I++++++++==,ZIZZI,7====~~~~~~~~~:~~
==++=++++IDDDNDDO$OZ:~?DD$+++++=8=+~IZ:$Z,==~==~~~~~~~~:~~~~
=====+++=8DDDDNNNOOO~=?DN=++++$==+IO$Z77:=====~~~~~~~~~:::::
====++=I8DNNNDDNNDD8877DI+=++7==:~ZZ=$$:=====~~~~~~~~~::::::
=====++ONDNNNDNNNO88O$??+?DODZ=~O+7$Z8====~~~~~~~~~~~~~::::~
===+===+8DN=~IZ?$8DN8Z?~~~:+Z=Z8OOZZ=======~~~~~~~~~~~::::::
====+++D8~:,:=O+=I$7I~~??+D.Z8,7Z$IO~=====~=~~~~~~~~~~:::::~
====++=::::~==7,I++???++=~~=ZOI?:~7=====~~=~~~~~~~~~~~::::::
~=====,::~=7O$DDD~$+??~+D~7$O:?+:I$=======~~~~~~~~~~~~::::::
~====:::~?ZDN8:ND88,D8DN=DOI8O$D+ZZ=======~~~~~~~~~~~~~:::::
===,~::=?ZNDNNDNND8D8$7,O8OZO?O8OZO======~==~=~~~~~~~~~:::::
==::::::~~====+?~~~:::~+~?OO??78OO=======~==~~~~~~~~~~~:::::
~~+????IIII77$ZZ$II7?=Z$I?7O8I7D8O=========~~=~~~~~~~~:::::~
OZZOO888DDDDZ+~:=:Z$Z?=$O+=NOIOD8Z==~~===~~~=~~~~~~~:~~:::::
=88NO:~O$$NMNND8DDDZI=~Z7O=NNDND8N=======~=~~~~~~~~~~:~::::~
~=OO==~8+8DNMDNNNNDDO7Z:ND=NNNNDDND=======~~~~~~~~~~~~~~::::
~8O8+OO:8I888$NNDDD8D78NNNNNNNNNMNMD==========~~~~~~~~~~~:~~
IDD7?8ODD?D88D8+DD8DNDDMNNNNNDN=NNNN8========~~~~~~~~~~~~~~~
~88Z7D888888D,,==DDNNNNNNMNNNNNDNNDNND=+========~=~~~~~~~~~~
:IZ8?DDD8888DD:,,8+DDDDDDNNDNZZONDNNDD===========~=~~~~~~~~~
~~=ZOI8DD8888ZND:8DDDDDNDDD88DDDDD8NNND=~===~~~~~~~~~~~~~:~~
:::~IO?I888I7DNNN888~DDNNDDDDNNDDDDDD8OOODOZ8~~~~::~:::::::~
:::::ZDO$8=Z88DD8N8D8NZNNNNNNNNDDNDDDDDDDO88D8DO::::::::::::
:::~~~~D7Z$8O8888~8D88ZMNNNNNNNNNDNDDDDN8DD8ODDD::::::::::::
:~~==++??II78888OO8OIZNDNNNNDNNNNDNNNDDD8DDDD8888O:,,,,,,,,,
:~===+???IO887$7OOZ$NNDNNNDNDNNNNNDDNDDDD8DDDDD8888+8::~::::
~==++===++?7NND8DDNMDNNNNNNDNNNNDDNNNDND8D8888D88D88$II??+?I
77$777$$$$$D888DDDNNNDNDNNDN+NNNNNNNNDDNND88O8888DN:DDZZ8OOO
~+?7777$Z$8ZNNNNDN8?::::=+I$ODDNNNNNN88O8OO8OO8D,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8DDO$~,,,,,,,,,,,,,,,..,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Picture 8

MNNMMNNMMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMNMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMM
NONNNN8DDDDDMMMMMNMMMMMMDMMMMMMMMMMNMNMMMMMMMMD8M8NMMMMMMMMM
NNNNNNN88888MMNMMDNMMMMMMNMMNMMMD8MMMMMMMMMMMNMMNNMMMMMMMMMM
D::.I~=OOOOOONMMMONMNDNNNNMMNMMMDNMMNMMNMMMMMNDNNMMMMMMMMMMM
,~~...,8?Z7ZZN8NMDNMII?INNMMMN8DNMMMMMNDMMMNNDMN8MMMMMMMMMMM
...=.....:7$7D$NNN8MZII?DNNNNNNNNNNNNNNODMMN8MNNMN8MMMMMMMMM
...?..=..,,~7INNNNDDN7$$D7?INNNNNDDNN8IIDDNNNMNMNNMMMMMMNMN8
..,........::~NNOZ$NNN8ZZ8NNNO$O$ZO$O+==?DNNNNNDDNNDDNMMNN7Z
...........=N7NNNNNNNMZ7?+???+=~~+8$$ND7I8MNNDDDOMMMMMMMNN$8
..........,:DNZNNNI?8ND$I?=+++++==~~::$NNNMNNNNMMMNMMMMMMMOZ
..........,:IDN8O+DN$+DO7?+=++=~~~,:,?NNNNMMNMMMMMMMMMMMMNNN
........::~=ONI=:NN8+IZOI?+~+~,+~=7::ONNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN
~++I?+7D++D=NNNN8I+==DO$I=$IZ=~INNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMNNN
O==,+=+~+$+ONNNNNN8=?~::+8$OI+=:NNNNNNNNNNMMMMMMMMMNMMMMNNNN
:+~~=O?+7NNNNNNNNN,,,,::,,,:=,,8Z8+IDNNNNNNMNNMMMMNMMMMMNNNN
,,:~..,,ZNNNNNMMNN:,,,,,,....,+:,.:+D=,NNNNNNMNNNNNNNNNNNNNN
.,,...,7NNNNNNMMNNN8:,,,..,.,,+I?,,,.,:,,DNNNNDD8NDD8OZZ$NNN
...,.,IN87NNNMMMMDI?NND,,=+,...,.~:?:.:,,.,DDNNNNDDO8DNDDNNN
....,:DO~$NNNNMMNN788NNNN,,,,...,...,?+:+=,.$,?8O.I+=?=I$NNN
....,=?,+ZNNMMMMMNI$NNNNN+,,,,,,,,,,~~=,,,.?=,=....,,$:=78NN
,..,:~D.=ZNMMMMMMD=~NNNNN77D?,,,,,,+D$$$~,....,I,...,$,:=DNN
D,,,~I.,$7NNMMM$NZ8~NMNNN+8DNNNNNNNNNNNN+==:.......,,,I,~$NN
7:IOD..?8NNMMMMMMZN8MMMNN+NNNNNNNNNNNNNNNND7,:....,,,:~+NNNN
D$D,,$ONNNMMMMMMM8$NMMMMN=NNN+NMNNNNNNNNNNNN:N$:..=~DDNNNNNO

Picture 9

??????????+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++???????????
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++?????????
+++++++++++++++++++=+=+============+++++++++++++++++++??????
+++++++++==========+I??+================++++++++++++++++++++
++================I~~~~~~==================+++++++++++++++++
================+Z+=:~~=~~=================+++++++++++++++++
================?O7$OZ$Z$$O?=========+++++++++++++++++++++++
===+=============IZ?+??+++~======++++++++++++++++++++???????
++++++==========+?7?+I??+?+==+++++++++++++++++++++??????????
+++++++++=======+?$7I+???=?=++++++++++++++++??~~?+??????????
+++++++=======++=+$7OOZ7II+?+++++++++++?????$I::=$++????????
+++++++=======+++O8D~$OZ7,8Z+++++++????????I==~~~~:7????????
+++++++=?777?IIZOO888I.~=..ZO8++++?????????Z+?Z??7??7?????++
++++++7OOOZOO8OOO8888O=.,,.IOO$?+?????????IZ=~=+~+~~??++++++
++++7OOOOO$$7$OO8O8888O7...+OO8Z77????????I??II7II++=+++====
+++7OO88$+=+I+~:+OD888OO....OOO8$7???????I?O$IOOOZ+I==??+:~=
++?Z8888?=+I7I+~7Z888888O,,.+OO$777???7OOOOO+$+I?=?O$7III==~
I$ZO8888?~:~=~~,+$O8DD88OZ.,.OOO7$88O888888O~I7???Z88O8$I??$
7$ZO8888$=~~:~+I=~88DDDD8O:..IOOZ+Z$8DDD888Z~:::~+88DDD888DD
7$88O?+Z?===~?I7??O8DDDD888,.:OO~Z7Z8DDD8888+=::+O88DDDDD88D
$$88887I+++==~~+?$88DDDDD8OZ..OO7:?8DDDD8888O7,~~=O8DDDDDDDN
$$Z88$~+I$$7I++?78DDDDDDDDD8,.O88:Z8DDNDDDD88=7,.+O8DDDDDDDD
$$O88O$..?7ZO8ODDDDDDDDDDD88$,O888DDDNNNDDDDO.,:8O88DNDDDDDN
OO8888OZ...I$ZDDDDNNNNNNDD8D~:8D8DDDDNNNNNNNDDO88DDDDNDDDDDD
OO8DD88O?.,?OO8DNNNNNNNNDDD8~=8D8NNNNNNNNNNNNNNDDNDNDDDNDD88
DD88DD888I:ZO88DNNNDNNNNNDDDDZDNNNDNDDD88?=7DDDNNNNNNNDDDDNM
DDDDDD8D88?88D88NNMMMMNNNNNNNNDDDNNNDD88+:++=+=+8DNNNNNNNZNM
NNDDDDN8D88?~+O8DNNNMMMMNNNNNNNNDD8DD888++?I++IZZ8DNNNNNOONN
DDNDDDDD8DO7:,:.88DNNNNMNNNNNNNDDD8+,,,,,?$8Z$O8NNNNNNNNNMNM
DDDDDDDD888O,,,.88DDNNNNNNNNDDDDDDZ7+~====88$O8DDDDNNNNNDNMM
NDDDDNDDD88O:.,,88DDNNNNNNNNIDNNDND88D8?=$DDDDND88DDDDDNONNM
DDNNDNNDDD88?.,.88DDNNNNNMNNNNNNNNNZ8+ZD$O$$88888OOOOOOO$$7Z
NDDDDDNDDD88Z,,,88DDDNNNNNMNNNDNNDN8O8NZ8DDNNNMMNNNNNNMMMMMM
DNNDNNNNDDD8O~,.O88DNNNNNNMMNDNDDDND8OODD$DNMMMMMMMMMMMMMMMM
DDNNDNNNDDD88===ODNDNNNNNNNDZ8DNNNNN8OZDDNDDMMMMMMMMMMMMMMMM
DDDNNNNNNDDDO?,.88DDDDNNNNNNNNMMMMMMNNNNNNMNMMMMMMMMMMMMMMMM
NNDDNNNNNNDD8I.I8DDDDN+ZDD8O8DDDNNNNNNNNNNNN8MMMMMMMMMMMMMMM
DDNNDDNNNNDDD7O88D88OI,~~=+???++$8DDNDDDO$ZNZN88DDDDDDDDDDNN
DDDDDNNNNNNDD+88887.:~~~===+$ZO8Z$8DDD888OZZONDNNNNNNNNNNNNN
DDNNDDDDDDDDDD8888O=:~~::::~:~~=8ODD8DDDDDDDONNNNNNNNNNNNNNN
NNNNNDDDDDDDDDDDD88Z+===~~::?+~==788D8DD8DD8ONDNNNNNNNNNNNNN
DNNNNNNNNNDDNNDDDDD8D888OOOI~7?I=++88D8DDDDZ8NDNNNNMNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDD87+~,:Z888DDD8DD87DNNDD88NNNNNNNNN
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNDD8O$ ...ZO88DDD88DOZNNNNNNMNNNNNMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMMNMNNNDDDDOZ....+Z888DDDZNNNNNNNNNNNNNNNNMMM
NNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNDD8O.....Z88DDDNN8NNMMNNNNMMMMMMNNMM
NNNNNNNNNNNMMMMMMMMMNNNNND88O8OO8888D$OZDNNNMMNNNMMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMNOZO888DDDNDNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNDNNNNNNDNNNNNNMMNMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Picture 10

,............,,,,,,,,................,,,7ZZI~=,,............
...,.....,,,,,,,,,,,,.,,.....,,,,,.:,,78N8MDZO7$,,..........
..,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,$OD$:$7Z8O8I,,,........
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,:ZO~,..==7DN8O,,,.......
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,::,,,,,,,=8O:=.$I7Z$:+Z,,,,..,...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,:,,:,,,,,,,:7O=~,7=+:=.,Z,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,:,::,,,,,,,,,,::,,:,,,,::=+,$I+ ~7~OZ:,,,,:,,,,
,,,,,,,,,,,:::::::,:::,,,,:,:::::::::::77?=~7$O8Z:,,,,,,,,,,
:::::::::::::::::::::::,,:::::::::::::~=~~?O$D87::::,,,,,,:~
:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::~:~.DO8DIZNDO?+7,,:~~~
IIII?I?7:::~:~::~::::::::::::::::+I?:::~$,$7,:Z7+I?=II=+~~~~
+++=~~I7~:~~~~~~~~~~~::::::::::,+I~~~~I$,.?7=+I~+I~??=~:+~~~
+====+I$=~~~~~~~~~~~~~~~:::::::?~~~=+OO::~~I?+++I7=++I7I?~~~
+==~~=I$~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::~~=?$NN$I+~~=:==~+?IIII+++7~~
==++++I$~~~~~~~~~~~~~~~:I~~~=~=?I$DMMM$D7?=+~~?+=IZ7I+?I??~=
=++=~=+$~~~~~~~~~~~~~~:::~++77$DDMMMM~II$Z?7,=7:=+~~?7++=:==
I?+=?+~$~~~~~~~~~~~~.,:~~,?O+=8MMMDD7==?I=D$??=~++I?77~I=+++
++++II7$~~~~~~~~~~=.=.,~=ZO$:~O:I?=?7O$7I=II?+Z?+:=+~++=~7++
7I77I77Z+=~=~~~~~I7,.:+?~O87.:ZII++I7++?$:I~=+?7I?77++7I?+++
77II7$$Z+=~~~~I+:..:~=$~=OZ$7IO$$III~+++==~=+++?ID?+==??$+++
II7$,:~:,,,,:~:,::~~?I~~NDD8OZO7DMMMONNO$ZI+I?=~$?DN87ZZ8+++
I7=ZDD$=:::,::~~~+~?OOOMDMMMNN$D7$MMMMMMNZ$O$Z?77~?7N8MMMMMN
7$+++78=:+~:+~=++ONO88MMMMMMN87M$$ZZ8MONDMNMM8$OO77$=O8MMNOO
$OI===~+=7$+ZO8MO$ZZZZMMMMMNM$MD8$$$MMMMMMND$ND8O8N$=?7ZMMOO
NN8?+?=+NM$ZZZZZZZZ$$NMMMMMNMNNDOZZZNMNNMMMNZ87M8ZIO??$=MMZZ
DM7MM8O=?88$$ZZZ$Z$Z$NMMMMM8NM888OOZZMMMMMM$OO8DZZOII7Z$NNZZ
MDM8DDZ8888Z$$$ZZ$7I8NDMMNMDNMDM$NOOONNZDOODNMNN78$$I$OOD$$$

Icy's Quizzes and More Archive

Icy North

19.04.10 Front Page

Back Issue Page


Bookmark on your Personal Space


Conversations About This Entry

Entry

A66657964

Infinite Improbability Drive

Infinite Improbability Drive

Read a random Edited Entry


Written by

Credits

Disclaimer

h2g2 is created by h2g2's users, who are members of the public. The views expressed are theirs and unless specifically stated are not those of the Not Panicking Ltd. Unlike Edited Entries, Entries have not been checked by an Editor. If you consider any Entry to be in breach of the site's House Rules, please register a complaint. For any other comments, please visit the Feedback page.

Write an Entry

"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has been compiled and recompiled many times and under many different editorships. It contains contributions from countless numbers of travellers and researchers."

Write an entry
Read more