Finnish/German/English Phrase Guide Content from the guide to life, the universe and everything

Finnish/German/English Phrase Guide

6 Conversations

Woman in towel sitting in green teapot on which is written'Guten Morgen'.

Here are some words and phrases that you might need when you go to Finland or talk to Finns. Have fun with this beautiful language!

 1. Finnish phrases
 2. Nouns
 3. Verbs
 4. Adjectives
 5. Personal pronouns
 6. Demonstrative pronouns
 7. Prepositions
 8. Postpositions
 9. Conjunctions
 10. Colours
 11. Days of the week
 12. Months
 13. Seasons

Finnish Phrases

EnglishGermanFinnish
YesJaKyllä
Joo
NoNeinEi
Hello!Hallo!Terve!
Moi!
Moikka!
Hei!
Bye!Tschüss!Heippä!
Hei, Hei!
Moi, Moi!
Good day!Guten Tag!Hyvää päivää!
Good morning!Guten Morgen!Hyvää huomenta!
Good evening!Guten Abend!Hyvää iltaa!
Goodbye!Auf Wiedersehen!Näkemiin!
Welcome!Wilkommen!Tervetuloa!
Yes please!Ja bitte!Kyllä kiitos!
No thanks!Nein Danke!Ei kiitos!
Thank you very much.Vielen DankKiitos paljon
Paljon kiitoksia
How are you?Wie geht's?Mitä kuuluu?
Good thanks. Danke, gut.Kiitos, hyvää.
Bad thanks. Danke, schlecht.Kiitos, huonoa.
Sorry!Entschuldigung!Anteeksi!
I'm sorry!Es tut mir leid!Olen pahoillani!
It's alright!Macht nichts!Ei se mitään!
Everything alright?Alles in Ordnung?Kaikki hyvin?
I don't know.Ich weiß nicht.En tiedä.
Can you help me?Kannst du mir helfen?Voisitko auttaa?
Do you have...?Hast du...?Onko sinulla...?
I'm looking for...Ich suche...Etsin...
I want...Ich möchte...Tahtoisin...
I want to go to...Ich möchte nach ... gehenTahtoisin mennä...
Where is...?Wo ist...?Missä on...?
How do I get to...?Wie komme ich nach...?Kuinka pääsen...?
How much is...?Wieviel kostet...?Paljonko maksaa...?
Where can I buy...?Wo kann ich ... kaufen?Mistä voin ostaa...?
I need help!Ich brauche Hilfe!Tarvitsen apua!
I speak only a little Finnish.Ich spreche nur wenig Finnisch.Puhun vain vähän suomea.
Do you understand?Verstehst du?Ymmärrätkö?
I don't understand.Ich verstehe nicht.En ymmärrä.
Sorry what?Wie bitte?Anteeksi kuinka?
Can you speak slower?Kannst du langsamer sprechen?Voitko puhua hitaammin?
What's that in Finnish?Was heißt das auf finnisch?Mitä se on suomeksi?
Do you speak English?Sprichst du Englisch?Puhutko englantia?
Do you speak German?Sprichst du Deutsch?Puhutko saksaa?
What's your name?Wie heißt du?Mikä sinun nimesi on?
I am...Ich Ich bin...Minä olen...
Where are you from?Woher kommst du?Mistä sinä olet?
I am from...Ich komme aus...Tulen ...sta
Where do you live?Wo wohnst du?Missä sinä asut?
I live in...Ich wohne in...Asun ...ssa
...ssä
Where do you go?Wo gehst du hin?Mihin sinä menet?
I go to...Ich gehe nach...Menen ...lle
Of course!Natürlich!Tietenkin!
Shut up!Sei still!Suu tukkoon!
Stop it!Hör auf!Älä viitsi!
That's enough!Jetzt reicht's!Nyt riittää!
Can I have your phone number?Kann ich deine Telefonnummer haben?Saanko puhelinnumerosi?
I like you.Ich mag dich.Minä pidän sinusta.
I love you.Ich liebe dich.Minä rakastan sinua.
Cheers!Prost!Kippis!
One beer please!Ein Bier bitte!Yksi olut, kiitos!
What's the time?Wie spät ist es?Mitä kello on?
Can you show me the way to the railway station?Kannst du mir den Weg zum Bahnhof zeigen?Voitko neuvoa minulle tien rautatieasemalla?
It's nice weather isn't it?Schönes Wetter, nicht?Eikö olekin kaunis ilma?

Nouns

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
air, weatherLuft, Wetterilma Hungerhungernälkä
airportFlughafenlentoasema hutHüttemökki
bar, pub, caféKneipe, Cafébaari icecream(Speise)eisjäätelö
bayBuchtlahti islandInselsaari
beachStrandranta kitchenKüchekeittiö
bedBettsänky lakeSeejärvi
beerBierolut Landlandmaa
berryBeeremarja LaplandLapplandLappi
bikeFahrradpyörä manMannmies
billRechnunglasku marketMarkttori
bookBuchkirja meatFleischliha
bottleFlaschepullo milkMilchmaito
boyJungepoika moneyGeldraha
breadBrotleipä monthMonatkuukausi
breakfastFrühstückaamiainen mooseElchhirvi
bridgeBrückesilta morningMorgenaamu
caféCafékahvilla motherMutteräiti
cakeKuchenkakku mountainBergvuori
carAutoauto nameNamenimi
castleBurglinna newspaperZeitungsanomalehti
catKatzekissa nightNacht
centreZentrumkeskus, keskusta pantsHosehousut
childKindlapsi phoneTelefonpuhelin
churchKirchekirkko phone numberTelefonnummerpuhelinnumero
clock, bellUhr, Glockekello pieceStückpala
coffeeKaffeekahvi radioRadioradio
dayTagpäivä reindeerRentierporo
deerHirschsaksanhirvi restaurantRestaurantravintola
doctorArztlääkäri riverFlußjoki
dogHundkoira roomZimmerhuone
dwellingWohnungasunto saunaSaunasauna
earOhrkorva sauna steamSaunadampflöyly
electricityElektrizitätsähkö seaMeermeri
eyeAugesilmä shoeSchuhkenkä
fairy taleMärchensatu shopGeschäftkauppa
familyFamilieperhe streamStromvirta
fatherVaterisä streetStraßekatu
FinlandFinnlandSuomi tableTischpöytä
fishFischkala thirstDurstjano
floorBodenlattia toiletToilettevessa
flowerBlumekukka townStadtkaupunki
footFußjalka trackGleislaituri
forestWaldmetsä trainZugjuna
friendFreundystävä tree, woodBaum, Holzpuu
fruitFrucht, Obsthedelmä TVFernsehentelevisio
girlMädchentyttö villageDorfkylä
glassGlaslasi waterWasservesi
hairHaarhius waterfall, rapidsWasserfaall, Stromschnellekoski
handHandkäsi weatherWettersää
happinessGlückonni windowFensterikkuna
high riseHochhauskerrostalo womanFraunainen
homeHeim, zu Hausekoti workArbeittyö
hotelHotelhotelli yardHofpiha
houseHaustalo yearJahrvuosi

Verbs

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
to answerantwortenvastata to hearhörenkuulla
to arriveankommensaapua to likemögenpitää
to beseinolla to loveliebenrakastaa
to be able to do sth.könnenvoida to meettreffentavata
to beginanfangenalkaa to openöffnenavata
to bringbringenviedä to playspielenleikkiä, pelata, soittaa
to buykaufenostaa to pressdrückentyöntää, painaa
to callanrufensoittaa to pullziehenvetää
to chooseaussuchenvalita to saysagensanoa
to comekommentulla to seesehennähdä
to cost, to paykosten, bezahlenmaksaa to singsingenlaulaa
to domachentehdä to sleepschlafennukkua
to drinktrinkenjuoda to speaksprechenpuhua
to eatessensyödä to takenehmenottaa
to findfindenlöytää to thinkdenkenajatella
to getbekommensaada to waitwartenodottaa
to gogehenmennä to wantwollentahtoa, haluta
to go, leavegehen, weggehenlähteä to washwaschenpestä
to hatehassen vihata to watch, to lookzusehen, guckenkatsoa

Adjectives

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
badschlechthuono littlewenigvähän
beautifulschönkaunis longlangpitkä
biggroßsuuri, iso muchvielpaljon
cheapbillighalpa newneuuusi
cleverklugviisas nice, funnynett, lustighauska
expensiveteuerkallis oldaltvanha
fastschnellnopea healthygesundterve
strangefremdvieras shortkurzlyhyt
freshfrischtuore slowlangsamhidas
goodguthyvä smallkleinpieni
hardhartkova uglyhäßlichruma
heavyschwerpainava warmwarmlämmin
hotheißkuuma wholeganzkoko
illkranksairas youngjungnuori

Personal Pronouns

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
Iichminä wewirme
youDusinä youihrte
he
she, it
er
sie, es
hän / se theysiehe

Demonstrative Pronouns

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
thisdieser, diese, diesestämä thesediesenämä
thatder
die
das da
tuo thosedie danuo
it, thatdas, esse thosedie, jenene

Prepositions

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
beforevorennen withoutohneilman

Postpositions

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
afterdanachjälkeen insideinnensisällä
alongentlangpitkin near, closenahlähellä
atbeiluona throughdurchpoikki
behindhintertakana through, viaüber, viakautta
besidenebenvieressä underunteralla
betweenzwischenvälissä whilewährendaikana
in front ofvoredessä withmitkanssa

Conjunctions

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
andundja orodertai, vai
becauseweilkoska soso, alsosiis
butabermutta so thatdamitjotta
iffallsjos thatdassettä
like, aswie, alskuin whenwennkun

Colours

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
blackschwarzmusta greengrünvihreä
blueblausininen redrotpunainen
brownbraunruskea whiteweißvalkoinen
greygrauharmaa yellowgelbkeltainen

Days of the Week

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
MondayMontagmaanantai TuesdayDienstagtiistai
WednesdayMittwochkeskiviikko ThursdayDonnerstagtorstai
FridayFreitagperjantai SaturdaySamstaglauantai
SundaySonntagsunnuntai

Months

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
JanuaryJanuartammikuu FebruaryFebruarhelmikuu
MarchMärzmaaliskuu AprilAprilhuhtikuu
MayMaitoukokuu JuneJunikesäkuu
JulyJuliheinäkuu AugustAugustelokuu
SeptemberSeptembersyyskuu OctoberOktoberlokakuu
NovemberNovembermarraskuu DecemberDezemberjoulukuu

Seasons

EnglishGermanFinnish EnglishGermanFinnish
springFrühlingkevät summerSommerkesä
autumnHerbstsyksy winterWintertalvi

Bookmark on your Personal Space


Edited Entry

A362170

Infinite Improbability Drive

Infinite Improbability Drive

Read a random Edited Entry

Categorised In:


Written by

Write an Entry

"The Hitchhiker's Guide to the Galaxy is a wholly remarkable book. It has been compiled and recompiled many times and under many different editorships. It contains contributions from countless numbers of travellers and researchers."

Write an entry
Read more